Bag om GrowOp! Festival

Vision

GrowOP! skaber møder mellem publikum og udøvende kunstnere der udfordrer og inspirerer operaen som genre og sender den i nye retninger, samtidig med at der skabes et nyt publikum til opera og musikdramatik.
GrowOP! skyder gang i udviklingsarbejde og nye initiativer gennem nye former, metoder og formater for involverende musikdramatik i processer, der inkluderer kunstnere, kulturinstitutioner, babyer, børn & unge og deres voksne.

 

Historik

GrowOP! er et flerårigt udviklingsprojekt påbegyndt i 2013 initieret og drevet af et partnerskab, der består af Operaen i Midten, Figura Ensemble, Børnekulturhuset og Den Jyske Opera. Partnerne udvikler og afvikler festivalen og de øvrige aktiviteter i Aarhus, Herning, Holstebro, Ikast, Struer og på Samsø.
I 2015 og 2016 afviklede GrowOP! en stribe startskud: Inspirationsworkshops for babyer og deres voksne, for børn og unge og for fagprofessionelle. Derudover internationale gæstespil og danske forestillinger, som præsenterede nytænkende musikdramatik og opera. I Danmark er der endnu ikke udviklet bud på opera for de allermindste(0-3 år). Til gengæld finder vi dette

blandt vores internationale partnere, og ønsker med deres hjælp at sætte mere fokus på området herhjemme. Startskuddene var velbesøgte og fandt sted i Ikast, Randers og Aarhus.
Der findes ikke i øjeblikket et lignende projekt i Europa. På operaområdet udspilles arbejdet med at udvikle og interagere med børn og unge som publikum primært lokalt og nationalt, pga. sproglige barrierer, forskellige syn på børns udvikling og rolle i samfundet. Fagprofessionelle mødes i internationale netværk (Reseo, OperaEuropa, YAM mfl.) og vidensdeler. Her skabes muligheder for coproduktioner mellem to eller tre partnere, men mødet med publikum foregår primært på hjemmebanerne. GrowOP! skal optimere samarbejdet mellem de europæiske institutioner og muliggøre at børn og unge finder sammen på tværs af grænser med opera som omdrejningspunkt, men på egne præmisser. Hermed skabes større forståelse og fælles identitet – et helt afgørende behov ikke mindst som verden ser ud nu.

 

GrowOP!s fremtid

Efter GrowOP! Festival 2017 er det sigtet, at GrowOP! konsolideres til en biennale, desuden arbejdes der fortsat med at skabe en international platform for udvikling af relevante operamøder for børn og unge.
GrowOP! er et strategisk projekt i Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017.

Organisation

GrowOP! er organiseret med en styregruppe bestående af repræsentanter for de fire institutioner i partnerskabet. I styregruppen sidder:
– Flemming Vistisen, Operachef v. Operaen i Midten
– Jesper Egelund Pedersen, Ensemblechef v. Figura Ensemble
– Birgitte Holt Nielsen, B&U Producent v. Den Jyske Opera
– Anne-Line Svelle, Børnekulturkonsulent v. Børnekulturhus Aarhus
– Lene Juul Langballe, Leder af TalentU v. Den Jyske Opera

Den daglige projektledelse varetages af Birgitte Holt Nielsen(DJO) og Line Skov Kristensen (GrowOP!).
Økonomiadministration varetages af Connie Risom (OiM).
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Birgitte Holt Nielsen - bhn@jyske-opera.dk
Line Skou Kristensen - lsk@jyske-opera.dk

Om GrowOP! partnerskabet

GrowOP! er initieret af Den Jyske Opera og drives i et ligeværdigt partnerskab med Operaen i Midten, Figura Ensemble og Børnekulturhuset Aarhus. De fire partnere er forskellige i forhold til størrelse, publikum, geografisk placering og kerneopgaver:

 

Operaen i Midten er et musikdramatisk egnsteater. Det er Operaen i Midtens primære formål at skabe musikdramatik på et højt kunstnerisk og kvalitativt niveau. Herudover har teatret fokus på at videreudvikle opera som kunstart og gøre genren tidssvarende i en eksperimenterende form med afsæt i et klassisk indhold.
Teatret er tilhørende i fire kommuner i det nordvestjyske. I sæson 16/17 starter teatrets første talenthold for unge på Operaen i Midtens nye Musikdramatiske Teaterskole. Styrken, som Operaen i Midten tilfører GrowOP!, er lokal forankring i Region Midt (udenfor Aarhus) og erfaring med at involvere børn og unge både som publikum og medspillere. Operaen i Midten er desuden festivalens økonomistyrende partner.
http://operamidt.com/

Figura Ensemble er et selvstændigt kollektiv af kunstnere, der i snart 25 år har udfordret både samarbejdspartnere og publikum med exceptionelle koncerter og moderne musikdramatik. En mezzosopran, tre musikere, en komponist, en arkitekt og en poet – FIGURA Ensemble er et musikalsk kollektiv i særklasse.
Figura Ensemble laver blandt andet ”Små Komponister” workshops som er et format der rækker ud til den kommende generation af musikelskere. Ensemblet har modtaget adskillige danske og internationale priser for dette virke.

Figura Ensemble tilfører GrowOP! partnerskabet erfaring med meget høj kunstnerisk kvalitet i samspillet mellem nye musikdramatiske formater og nye publikumsgrupper.
http://www.figura.dk/

Børnekulturhuset Aarhus er en kommunal institution i Aarhus, der har til opgave at forbinde alle typer af dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser med alle typer af kunst og kulturtilbud. I den forbindelse afholdes en årlig Børneteaterfestival. Børnekulturhuset beskæftiger sig blandt andet med samarbejde med skoler, daginstitutioner, børn og voksne, projektudvikling, kulturtilbud til skoler og daginstitutioner og kulturelle fritidstilbud til børn og unge.
Som partner i GrowOP! tilfører Børnekulturhuset derfor en stor erfaring med mødet mellem børn og kultur. Derudover tilkommer meget konkrete erfaringer med at udvikle og afvikle festivaler.
http://www.boernekulturaarhus.dk/da.aspx

Den Jyske Opera er den store nationalt forankrede partner med en årelang praksis med at producere opera for børn og unge til turné i hele landet. Vi støttes af Kulturministeriet og Aarhus Kommune, har hjemsted i Aarhus og turnerer rundt i hele Danmark med både traditionel og innovativ opera for alle aldre og for både operaelskere og operajomfruer.

Den Jyske Opera har siden 1947 arbejdet passioneret og professionelt med at skabe og opføre operaforestillinger på højeste internationale niveau.. Hertil kommer operaprojekter for og med børn og unge, og på det seneste er en nystartet talentlinje for unge, TalentU, kommet til. Den Jyske Opera tilfører som partner i GrowOP! administrativ kapacitet og kunstnerisk kompetence parret med et stort netværk i ind- og udland samt en stor produktionserfaring.
http://www.jyske-opera.dk/dk/boern-og-unge/

Det samlede partnerskab rummer således et stærkt internationalt netværk kombineret med stor erfaring på området opera og børn og unge.

 

Stort tak til projektets øvrige samarbejdspartnere:
Bora Bora, Teatret Gruppe 38, Odin Teatret, Holstebro Kommune, Dokk1, Bakkehuset Ikast, Herning Bibliotek, Kvindemuseet, Ikast Bibliotek, Ikast-brande Musikskole, Børnekulissen, Teaterkredsen Limfjorden og Søholm Opera.

GrowOP! Festival er støttet af…